Polityka prywatności

Polityka prywatności


Podstawowe cele Polityki prywatności


Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez Sklep Internetowy www.themostin.eu, zwanym dalej “sklepem internetowym”.W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych zapewniamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi: w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych zawartych w sklepie zwanym dalej “Administratorem” jest Wojciech Łyżwiński Industrialne Czechy z siedzibą: Jana III Sobieskiego 59/8, 44-100 Gliwice wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 76312230670, oraz numer REGON:389166199


Zakres gromadzonych danych osobowych  i informacji

• W czasie przeglądania zawartości sklepu internetowego użytkownik może zostać poproszony o podanie danych osobowych niezbędnych z punktu widzenia poszczególnych funkcjonalności sklepu internetowego: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, oraz hasła.

• Dane osobowe zgromadzone podczas procesu rejestracji są wykorzystywane do umożliwienia zalogowania się do sklepu internetowego i korzystania z funkcjonalności oraz do realizacji zobowiązań sklepu internetowego wobec Klienta, takich jak obsługa i realizacja zamówień

• Dane osobowe umieszczone w formularzu są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania.• W przypadku zgody na dostarczanie newsletterów, uzyskany adres e-mail umieszczany jest na liście e-mailingowej. 

• Zebrane dane służą także do ustalania profilu Użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości Serwisu oraz newsletterów do jego potrzeb. Przetwarzanie wskazanych danych zawsze odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z ustawią z dnia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).

• Informacje zbierane automatycznie badają ruch użytkowników oraz są zbierane w celach statystycznych, w tym z użyciem narzędzia Google Analytics.   Zakres tych informacji zależy od ustawień przeglądarki Użytkownika.
Zasady przetwarzania danych osobowych
• Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji, marketingu, udziału w Newsletterze oraz w przypadku zakupów towarów jest udzielona zgoda.

• Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby rejestracji, marketingu, oraz w przypadku zakupów towarów i w celu ich prawidłowej realizacji w oparciu o umowę kupna-sprzedaży.• Dane osobowe przechowywane są do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika, lub maksymalnie do 5 lat od momentu realizacji zamówienia.


Uprawnienia użytkowników sklepu internetowego


• Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć zgodę do przetwarzania danych osobowych przez sklep internetowy, zażądać dostępu, sprostowania, a także ograniczenia danych osobowych wykorzystanych przez sklep internetowy.

• Użytkownik ma prawo  w związku z przetwarzaniem danych osobowych wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Zasady dotyczące plików cookies


• Sklep internetowy realizuje funkcję pozyskiwania informacji o użytkownikach także poprzez gromadzenie plików cookies.

• Instalacja plików cookies, jak i ich wykorzystywanie od pierwszej wizyty w sklepie internetowym jest poprzedzona zgodą użytkownika i jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego.

• Użytkownik ma możliwość zmiany zakresu obsługi i zapisu plików cookies poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

• W ramach sklepu internetowego wykorzystywane są:sesyjne pliki cookies zbierające informacje o czynnościach użytkownika w czasie trwania danej sesji, od otwarcia strony sklepu internetowego i kończąc jego zamknięciemtrwałe pliki cookies przechowywane w urządzeniu użytkownika.

 
Kontakt


Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Użytkowników sklepu internetowego  oraz wykorzystywaniem plików cookies, można kierować na adres: Wojciech Łyżwiński Industrialne Czechy, Ul. Jana III Sobieskiego 59/8 44-100 Gliwice, the_most_in@protonmail.com